De basis

Sinds 2016 is het mogelijk om vanuit Hengelo met een spoorfiets naar Twekkelo te rijden. De spoorlijn, een gemeentelijk monument uit 1884, is een restant van het eerste lokaalspoornetwerk van Nederland.

Dankzij deze unieke herbestemming is het mogelijk dit industriële erfgoed te behouden en tevens kleinschalige recreatie mogelijk te maken.

Organisatie

Het project spoorfietsen is mogelijk gemaakt door 2 samenwerkende organisaties. Rail Pleasure (B.V.) heeft als als (maatschappelijk) investeerder de basis voor het project gelegd.

De stichting Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij (GOLS) maakt als vrijwilligersorganisatie zowel de exploitatie als de verdere uitbouw van het project mogelijk.

De missie van onze stichting

Onze missie is om als sociale onderneming de samenleving te bewegen zich in te zetten voor de verbetering van de leefomgeving en primen van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waarbij gebruik wordt gemaakt van regionaal (industrieel) cultureel erfgoed

De visie van onze stichting

De stichting zet zich in voor het beleefbaar maken van de geschiedenis van de spoorwegen in Twente en het behouden en gefaseerd herstellen van de voormalige GOLS spoorlijn Boekelo-Hengelo in het bijzonder. Professionele medewerkers zorgen mede door hun gastvrijheid en expertise voor een unieke beleving bij onze spoorlijn en bijbehorende faciliteiten.

Onze exploitatie rond het spoor leidt tot een brede biodiversiteit en versterking van het landschap. We leveren een maatschappelijke bijdrage door samen te werken met opleidingsinstituten en andere overheidsinstellingen.

Stichtingsbestuur

 • Voorzitter: Jurriaan Knol
 • Secretaris: vacature
 • Penningmeester: Ria van Benthem

Werkgroep Exploitatie

Houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Exploitatie/ fietsverhuur
 • Rustpunt en merchandising
 • Klantencontact (telefoon/ mail/ app)
 • Fietsonderhoud

Werkgroep Beheer en projecten

Houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Groen- en natuurbeheer
 • Spoorbaan en infrastructuur
 • Vastgoed en terreinen
 • Spoorwegmaterieel
 • Calamiteiten/ beveiliging/ bewaking

Werkgroep Beleid, communicatie en vrijwilligers

Houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Beleid en productontwikkeling
 • Externe contacten (stakeholders)
 • Communicatie, marketing en huisstijl (website/ Facebook/ media)
 • Vrijwilligerswerving en vrijwilligerscontacten