Het spoorfietsen in Hengelo zoekt vrijwilligers. Doet u ook mee?

U gaat dan deel uit maken van een gedreven team dat er voor zorgt dat mensen op een sportieve en gezellige manier per spoorfiets kennis kunnen maken met de natuur en de historie van Hengelo en Twekkelo. Werkuren zijn in overleg. Ons rijseizoen is van april t/m oktober en er kunnen dagelijks ritten gepland worden.

Wij zijn een non-profit organisatie die maatschappelijke doelen nastreeft. Onze maatschappelijke doelen zijn onder andere het behoud en herstel van natuur rondom het spoor en het behoud en herstel van de spoorlijn als (industrieel) erfgoed. Ook willen wij kansen bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het spoorfietsproject is nog volop in ontwikkeling, waardoor er in de toekomst nieuwe kansen kunnen ontstaan.

Bestuurslid en/ of coördinator

Als bestuurslid heb je veel contact met de stakeholders uit ons uitgebreide en interessante netwerk. Ook vind je het leuk om dingen uit te zoeken en te regelen, zodat plannen voortvarend worden omgezet in concrete acties. Je draagt daardoor bij aan het verder uitbouwen en professionaliseren van onze organisatie. Door de veelzijdigheid ons project zijn er vele mogelijkheden om de functie aan te laten sluiten bij jouw belangstelling en kwaliteiten.

Als coördinator vind je het leuk om onze doelstellingen in de praktijk vorm te geven. Je weet onze groeiende vrijwilligersorganisatie tot een hecht team te smeden, waarin de verschillende kwaliteiten van de vrijwilligers goed uit de verf komen

Gastvrouw of gastheer

Je ontvangt onze gasten. Je informeert ze over hetgeen ze onderweg te zien krijgen en welke mogelijkheden er zijn voor recreatie in Twekkelo. Daarnaast geef je veiligheidsinstructies. Het is belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan, zelfstandig kunt werken en op een enthousiaste manier kunt vertellen.

Medewerker of medewerkster groenonderhoud

Rondom het spoor is veel groen dat regelmatig onderhoud nodig heeft. Ook op het spoor zelf moeten regelmatig groenwerkzaamheden verricht worden. Het is belangrijk dat je om kunt gaan met gereedschappen en over enige basiskennis beschikt ten aanzien van groenonderhoud.

Medewerker of medewerkster bouwen

Wij zijn bezig met het bouwen van enkele bouwwerken aan het begin- en eindpunt van de lijn, zodat onze gasten kunnen schuilen en zodat we het materieel veilig en droog op kunnen bergen. Voor deze functie is het belangrijk dat je handig bent, fysiek zwaar werk aan kunt en enig technisch inzicht hebt.

Medewerker of medewerkster technisch onderhoud

De spoorfietsen moeten in goede staat worden gehouden, kapotte of versleten onderdelen moeten hersteld of vervangen worden. Je hebt bij voorkeur enige ervaring in het fietsonderhoud en beschikt over technisch inzicht.

Beheerder website en sociale media

Je bent degene die website van het spoorfietsen actueel houdt en aanvult. Ook plaats je berichten op het Facebook, Twitter en Instagram account. Je heeft ervaring met deze werkzaamheden en een goed taalgevoel.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor een (of meer) van deze functies of wil je op een andere manier een bijdrage leveren aan ons project, neem dan gerust contact met ons op.