Verbinding op het Schaddenspoor

Naast de verwerving van het Blauwe Engel treinstel blijven wij ook in andere onderdelen van het spoorfietsproject investeren. Om die ambities mogelijk te maken hebben wij voor een cruciaal deelproject een aanvraag gedaan voor een bijdrage vanuit LEADER. De afgelopen jaren hebben we daarvoor een aanvraagtraject doorlopen, waarbij we uitstekend begeleid zijn door de coördinatoren. Tot onze vreugde is de aanvraag toegewezen!
Onderstaande tekst is afkomstig van de projectsite: https://leaderzuidwesttwente.nl/projecten/verbinding-op-het-schaddenspoor/

Sinds 2016 exploiteert de aanvrager een spoorfietstraject in Hengelo. In dit project wordt dit uitgebouwd tot een sociale onderneming waarin de ambities op het gebied van erfgoed, landschap en werk in samenhang met elkaar worden gerealiseerd én uitgedragen. Dit krijgt vorm door het doortrekken van het spoorfietstraject met 300 meter spoor inclusief aankleding, de herbestemming van twee zouttorens, ingericht als exclusieve natuurhuisjes en nieuwe arrangementen.

Zo kan de lijn als een soort snoer allerlei kralen met elkaar verbinden. Dat kan soms door zelf nieuwe activiteiten toe te voegen, maar vooral door samen te werken met bewoners en ondernemers in de omgeving. Daardoor kan het project bijdragen aan een gebiedsontwikkeling die de in het gebied aanwezige kwaliteiten versterkt. De spoorlijn blijkt een uitstekende manier om het verhaal van het landschap te vertellen en om dit op een unieke manier (namelijk vanaf het spoor) beleefbaar te maken. De karakteristieke zoutboortorens sluiten daar qua geschiedenis en karakter perfect bij aan.
Door de nieuwe functie als natuurhuisje zijn ze in alle opzichten een aanwinst binnen de sociale onderneming.

Start: oktober 2019

Gereed: 31 december 2022

Spoorfietsen in Hengelo én Enschede

Een unieke Twentse landschapsbeleving

Dit is een visie uit juni 2021 waarin we terugblikken en vooruitkijken. Deze visie wordt ondersteund door een breed en gevarieerd samengesteld comité van aanbeveling. Hieronder staat een korte samenvatting van de visie:

Sinds 2016 is het mogelijk om vanuit Hengelo met een spoorfiets over een historische spoorlijn naar Twekkelo te rijden. Dankzij deze unieke herbestemming is het mogelijk dit regionale industriële erfgoed te behouden en tevens kleinschalige recreatie mogelijk te maken.

Nu al is duidelijk dat het spoorfietsen zowel recreatief als maatschappelijk in een behoefte voorziet. Om de maatschappelijke potentie van het project goed te benutten en de juiste doelgroepen aan te spreken is het van belang dat het project verder ontwikkeld kan worden.

Zowel in Hengelo als Enschede zijn nieuwe visies ontwikkeld voor het buitengebied. Deze sluiten uitstekend aan bij de visie, missie en doelstellingen van het spoorfietsen. Deze gebiedsvisies moeten echter nog verder worden uitgewerkt tot een samenhangend uitvoeringsplan/ omgevingsplan.

Vòòr de vaststelling van dat uitvoeringsplan zouden initiatieven in het gebied die daar (op onderdelen) mogelijk mee strijdig zijn, of uitvoering daarvan kunnen compliceren, niet gehonoreerd moeten worden. Wanneer later blijkt dat zo’n initiatief toch bij kan dragen aan het uitvoeringsplan, dan kan er uiteraard alsnog mee worden ingestemd.

Ook het spoorfietsproject kan daarna in een bij dat omgevingsplan passende richting worden doorontwikkeld. Kortom, dit veelzijdige en kansrijke project verdient alle ruimte, in Hengelo én Enschede!