Stop de Noordtak!

De GOLS lijnen hebben veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de regio Twente en De Achterhoek. Via deze lijnen was een rechtstreekse verbinding tussen Zevenaar en Oldenzaal mogelijk. Nu zijn er plannen voor een nieuwe lijn die deze plaatsen verbindt; de Noordtak van de Betuweroute. Het doel er achter is echter totaal anders; de doorvoer van goederen van Rotterdam naar Noord-Duitsland en verder.

Die Noordtak zal bovendien waardevolle natuurgebieden en aantrekkelijke cultuurlandschappen gaan doorsnijden. Het tracé zal ook Twekkelo en Driene onherstelbaar aantasten. Daarmee zal deze lijn juist enorm schadelijk voor de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van Oost-Nederland.

Het goederenvervoer door Oost-Nederland loopt tegen allerlei grenzen aan. Als stichting vinden we de aanleg van deze Noordtak van de Betuweroute echter geen oplossing. Deze creëert immers juist veel nieuwe problemen. Bovendien gaat de aanleg van zo nieuwe lijn enorm lang duren, terwijl de economische visie er achter, “Nederland distributieland” , nu al volkomen achterhaald is. Steun het verzet en teken de petitie op:

www.geennoordtak.nl