Comité van aanbeveling

Karin Bevaart, eigenaar Adviesburo Groene Monumenten

drs. Hildebrand P.G. de Boer, Founding Vice-President en Board Member European Route of Industrial
Heritage – ERIH e.V., International Secretary Europa Nostra Industrial & Engineering Heritage Committee

Geert Braaksma, oud voorzitter Twente Board, Managing Director Dutch Ventus B.V.

Jan Bron, oud stadsdeelmanager Enschede Noord, oud wethouder gemeente Hengelo

Irma Bruggeman, nachtburgemeester Hengelo, voorzitter bij Film Atelier Twente, voorzitter 074 PK

Hans de Gruil, voorzitter Stichting Erfgoed Hengelo

Quirine ter Haar, merkleider Twente Marketing

Han van den Heuvel, Regisseur Routenetwerken Twente & Routebureau Veluwe, Dir.-Bestuurder Centroide
(Routerecreatie, Gebiedsbeleving en Geo-informatie)

Bert ter Horst, oud stadsdeelmanager Enschede Centrum, secretaris Twentse Noabers

Lous Kerkhof, directeur-bestuurder bij Oyfo, bestuurslid Museumvereniging en VSC

Marco Krijnsen, publiekshistoricus Twentehoes/IJsselacademie en schrijver-journalist

Karel Loeff, directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut

Wieger Mulder, oud wethouder gemeente Hengelo

Bert Otten, oud wethouder gemeente Hengelo, senior Adviseur bij Radar Advies

Marian Rupert, eigenaar Natuurlijk eetbaar!, trainer Groene schoolpleinen

Attie Schipper, eigenaar van De LIJN, bureau voor Design & Reclame, businesscoach Move2social

Martin Verbeek, oud wethouder gemeente Hof van Twente, eigenaar Marb consultancy